Atelier KLAZAR, projektování dopravních staveb, byla založena dne 1. 1. 1994 Ing. Vlastimilem KLAZAREM a to za účelem trvalého podnikání v oboru projektové činnosti v investiční výstavbě.

 

Přemětem podnikatelské činnosti je zpracovávání projektových podkladů a projektové dokumentace dopravních staveb + zajišťování souvisejích činností.

    Odborná způsobilost ke kvalitě prováděné projektové činnosti je garantována dlouholetou praxí zkušených pracovníků a dále jejich VŠ vzděláním + délkou praxe v oboru činnosti a osvědčením o autorizaci v oborech :

dopravní stavby

městské inženýrství

 

Ing. Vlastimil KLAZAR - 24 let praxe v oboru projektování dopravních staveb, urbanismu a  městského inženýrství

 

   Projektová dokumentace je zpracovávána pomocí výpočetní techniky, s výstupy v papírové i digitální formě (dwg, dxf). K dispozici máme vlastní barevnou  velkoformátovou tiskárnu (rozměr A0+). Pro přípravu podkladů je využíváno další technické vybavení (scanner, digitální fotoaparát, digitální kopírka, atd.).

 

    Programové vybavení – AutoCAD, IntelliCAD se specializovanou nadstavbou pro projektování silnic - InRoads SelectCAD, dále program pro výpočet hluku - HLUK+,     programy pro výpočty kapacit křižovatek, …

 

Ů

 

 

 


(c) 2003 K. Hronovský